صفحه نخست / ۴۲۰۰-۴۰۰۰ پ.م (دوره شوش ۱)

۴۲۰۰-۴۰۰۰ پ.م (دوره شوش ۱)

نخستین آبادی شوش در حدود ۶۰۰۰ پیش با وسعتی نزدیک به ۱۰ هکتار در کنار رودخانه شاوور شکل گرفت. این آبادی از آغاز بیش از هزار سکنه داشت. اینان بقایای مردگانشان را به همراه آورده، آنها را در تابوت های خشتی کوچک بر روی زمین قرار دادند و بدین ترتیب گورستان عجیبی را به دور یک سازه‌ی مستطیل شکل ایجاد کردند. در هر تابوت افزون بر پاره استخوان ها، ظروف زیبای منقوش یا ظروفی از قیر طبیعی و نیز چند تبر و آینه ی مسی دیده می شود.

  سفال شوش ۱ (۳) سفال شوش ۱ (۲) سفال شوش ۱ (۱)

ظروف سفالی منقوش دوران شوش ۱ بدست آمده از گورستان آکروپل شوش، موزه لوور پاریس

بقایای دوران شوش ۱ در کارگاه ۱ آکروپل شامل لایه های ۲۳- ۲۷ و در کارگاه ۲ آکروپل شامل لایه های۱۱ – ۷ است. این دوره نخستین اشغال و استقرار در شوش را عرضه می‌دارد . در این دوره ساکنان شوش صُفه عظیمی به اضلاع بیش از ۸۰ متر در میان روستا بنا کردند، بخش کاوش شده این مجموعه ساختمانی چشمگیر و با اهمیت از یک سکو و یک طبقه تشکیل شده است و در رأس آن عمارتی با زیربنای ۴۰۰ متر مربع قرار داشت که امروز اثری از آن باقی نیست. طبقه اول ساختمان که نمای فرو ریخته آن آشکار شده است دارای تزئینات از نوع ردیف « گل میخهای» سفالی در مجموعه‌های ۴ یا ۵ تایی بوده است.

همزمان با احداث این صُفه، گورستان بزرگی که حدود دو هزار قبر در آن وجود داشته در مجاورت این سکو به وجود آمده است.

موقعیت سکوی بزرگ

موقعیت سکوی بزرگ خشتی دوره شوش ۱ در تپه آکروپل شوش

بازسازی سکوی یادمانی

بازسازی سکوی بزرگ خشتی دوره شوش ۱ که نمای آن را با گل‌میخ‌های سفالی سادهد تزیینن کرده بودند.