صفحه نخست / ۳۹۰۰-۳۰۰۰ پ.م (دوره شوش ۲)

۳۹۰۰-۳۰۰۰ پ.م (دوره شوش ۲)

در حدود ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد، نفوذ بین‌النهرین جنوبی در شوش احساس می‌شود (دوره شوش ۲، معروف به دوره اوروک). پیدایش سفالی که آن را خشن می‌نامند و تغییرات معماری که همراه آن است آغاز دوره دوم شوش را نشان می‌دهد که در خلال آن صُفه مرتفع رو به ویرانی و زوال رفته است. از این ساختمان پس از آن، استفاده‌ای نشده است مگر گاه و بیگاه و در هر حال چنین بر می‌آید که مفهوم اصلی و نقشی را که به منظور آن تأسیس گردیده بود از دست داده باشد. در کارگاه ۲، روی گورستان حاوی ظروف منقوش و صُفه مرتفعی که نمای فرو ریخته‌ی آن را ، گل‌میخ‌های سفالی بزرگ تزئین می‌کرده پس از یک دوره کوتاه اسکان مجدد و بعد از ۳۵۰۰ پیش از میلاد کف‌های متعلق به دوره ۲ به دست آمد است. همین توالی آثار در کارگاه ۱ نیز تکرار می‌شود. سفال زمخت، ظروف سنگی و تندیس‌های کوچک مسی، و بخصوص پیشرفت حسابداری که عامل پیدایش خط بود، مشخصه‌های دوره دوم معروف به دوره اوروک است. در این دوره شیوه‌ی خانه‌سازی تغییر می کند، سفال های زمخت جای سفال‌های منقوش را می‌گیرد، کاسه‌های معروف به لبه واریخته تقریباً در ابعاد صنعتی تولید می‌شود، اما معلوم نیست کاربرد آنها چه بوده است.

استفاده از سنگ، و نیز فلز، اهمیت می‌یابد و مس در ساخت ابزارها و مجسمه‌های کوچک بکار گرفته می‌شود.

همراه با توسعه‌ی اقتصادی، سلسله مراتب اجتماعی پدید می‌آید، مسئله چگونگی اداره‌ی اضافه درآمدها و نیز ازدیاد مبادلات موجب پیدایش حسابداری می‌شود. گوی های گلی با اثر مهر، الواح و مهرها از ۳۵۰۰ پیش‌از میلاد به بعد پدید می‌آید.

 

A (36)   THE ARCHAEOLOGY OF ELAM: FORMATION AND TRANSFORMATION OF AN ANCI   اثر مهر  (۵)

اثر مهرهای استوانه‌ای شوش ۲ یافت شده از تپه آکروپل شوش

اثر مهر  (۱)

اثر مهر استوانه‌ای شوش ۲ روی گل، یافت شده از تپه آکروپل شوش

مجسمه مرمری  (۴) مجسمه مرمری  (۵) ظرف سنگی (۱) مجسمه مرمری  (۶)

ظروف و مجسمه‌های مرمری دوره شوش ۲ یافت شده از تپه آکروپل شوش

۱۵ Benoit_engl

مجسمه‌ طلایی یک جانور شبیه سگ متعلق به دوره شوش ۲ یافت شده از تپه آکروپل شوش، حدود ۳۳۰۰ تا ۳۱۰۰ پیش‌از میلاد، موزه لوور پاریس