صفحه نخست / ۳۰۰۰-۲۸۰۰ پ.م (دوره شوش ۳ یا آغاز ایلامی)

۳۰۰۰-۲۸۰۰ پ.م (دوره شوش ۳ یا آغاز ایلامی)

دوره شوش ۳ با لایه ۱۶ و پیدایش نخستین گل‌نبشته‌های آغاز ایلامی آغاز می‌شود. در این دوره مهرهای معمولی و مهرهای استوانه‌ای برای تعیین هویت اشخاص به‌کار می‌رود. در شوش همزمان با بین‌النهرین جنوبی پیشرفت حسابداری به پیدایش خط می‌انجامد.

مهر دوره شوش ۳ (۱)      مهر دوره شوش ۳ (۶)   مهر دوره شوش ۳ (۷)

مهرهای استوانه‌ای دوره شوش ۳ و اثر روی آنها، موزه لوور پاریس

 گل نوشته با اثر مهر (۳)   گل نوشته با اثر مهر (۲)

گل‌نبشته آغاز ایلامی با نشانه‌های حسابداری و اثر مهر استوانه‌ای دوره شوش ۳، موزه لوور پاریس

گل نوشته (۲) گل نوشته (۱)

گل‌نبشته آغاز ایلامی با نشانه‌های حسابداری دوره شوش ۳، موزه لوور پاریس

گل نوشته (۴)

گل‌نبشته آغاز ایلامی با نشانه‌های حسابداری دوره شوش ۳، موزه ملی ایران