صفحه نخست / ۲۵۰ پ.م ۲۲۴ م (دوره پارتی)

۲۵۰ پ.م ۲۲۴ م (دوره پارتی)

دوره پارتی، تاپایان، سده اول میلادی، بالاترین دوره از نظر بسط و گسترش شوش به شمار می‌رود. مناطق مسکونی بزرگ دیگر به روش غربی ساخته نمی‌شدند و تولید محصولات دوباره محلی شد. گورستان های بزرگ و همچنین کارگاه‌های بزرگ سفالگری شهر پیشه‌وران را پوشانده‌اند.

از دوران اشکانی کتیبه‌ها و نقوش‌برجسته و مجسمه‌های باقی مانده است.