صفحه نخست / ۲۳۷۵-۲۲۵۰ پ.م (سلسله آوان)

۲۳۷۵-۲۲۵۰ پ.م (سلسله آوان)

در میانه‌های هزاره سوم پ.م شوشان درجامعه بین‌النهرین ادغام گردید و شوش نمونه یک شهر سومری شد، با معبد الهه اعظم بر روی ارگ شهر، معبدی که پیکره‌های اهدایی پرستندگان ا لهه در آن انباشته می‌شد.

حدود ۲۲۵۰ پ.م سارگن اَکدی، شاه بین‌النهرینی، شوش را ضمیمه امپراتوری خود ساخت. پوزور ـ اینشوشیناک موقتاً آزادی شهر را به آن بازگرداند. وی حامی هنر رسمی و نگارشی جدید موسوم به نگارش ((خطی)) برای ثبت زبان ایلامی شد، نگارشی که کاربرد آن تا کویر لوت گسترش  یافت.