صفحه نخست / ۲۲۴-۶۵۱ م. (دوره ساسانی)

۲۲۴-۶۵۱ م. (دوره ساسانی)

شوش در این دوره، به رغم وجود کاخ کوچکی با دیوارهای منقوش و درگاهی ستون دار در شهر شاهی A لایه IV (ششم)،که بنا بر فرضیه گیرشمن، کاخ یا پرستشگاه میترا است در انحطاط به سر می برد.  درباره این دوره اغلب اهمیت یک رویداد خاطر نشان شده است؛ نابودی شهر شوش به دست شاپور دوم در اواسط قرن چهارم برای فرونشاندن یک شورش. بدون غلو درباره عواقب و نتایج این حرکت سیاسی باید اقرار کرد که از قرن چهارم به بعد است که خاموشی و زوال شهر و ترک و رها شدن آرام آرام آن، بنا بر داده‌های باستان‌شناسی روی می‌دهد.

در حدود سال ۳۵۰، شاپور دوم شهری مستطیل شکل در ایوان کرخه بنا نهاد و کار گاه های نساجی را درآن جای داد. در بخش مسکونی شهر که در سال ۱۹۵۰توسط ر.گیرشمن مورد گمانه زنی قرار گرفت بناهای در خور توجهی وجود دارد که یکی از آنها دارای ایوان بوده و تزئینات نقاشی داشته است. این شهر ـ همانند جُندی شاپور که شهرت آن مرهون مدارسش است ـ بی شک برای جایگزینی شوش بنیان نهاده شد. تنها در پایان این دوره، قرن های ششم و هفتم است که به نظر می رسد شوش دوباره به نحوی ارزش و اعتبار خود را بازیافته و تجدید حیات خود را اعلام می دارد.

شهر تاریخی ایوان کرخه واقع در ۳۵ کیلومتری شمال شوش  بر ۴۰۰ هکتار گسترده بود برای آب رسانی شهر جدید و آبیاری زمین‌های کشاورزی آن آب رود کرخه به وسیله پل‌بندی ذخیره و منحرف شد. ربع جنوبی شهر با بناهایی از آجر، بخش مسکونی را تشکیل می‌داده است.