صفحه نخست / ۱۹۰۰-۱۶۰۰ پ.م (سلسله سوکل‌مخ)

۱۹۰۰-۱۶۰۰ پ.م (سلسله سوکل‌مخ)

از ۱۹۰۰ تا ۱۶۰۰پ.م  شوش پیشرفت بسیار کرد و به‌صورت مرکز و پایتختی منطقه‌ای و نیز احتمالاً بین‌المللی درآمد. کاوش‌های گیرشمن در شهر شاهی A نما و منظره‌ای بی‌نظیر از نقشه شهری و تحولات مربوط به آن را در یک دوره تقریبی از ۱۸۰۰ تا ۱۴۰۰ پیش از میلاد فراهم آورد. صاحب‌منصبان درباری  اقامت‌گاه‌ها یا در واقع (چنانچه یافته‌های گریشمن نشان می‌دهد) کاخ‌های خود را در این بخش بنا کردند.