صفحه نخست / کاوش‌های ژاک دومورگان (آغاز تحقیقات منظم در شوش)

کاوش‌های ژاک دومورگان (آغاز تحقیقات منظم در شوش)

حفاری در آکروپل شوش بسیار پُر بار بود. در همان یکی دو سال نخست زیر آثار دوران اشکانی، هخامنشی، شاهکارهای مهمی چون لوح یادبود نرام ـ سین، چند کودورو (نشانه‌های مرزی) و مقدار زیادی آجر لعابدار به‌دست آمد. در میان این آثار آجرنبشته‌هایی فراوان وجود داشت که هیأت کاوش آنها را به دقت جمع آوری کرد. ونسان شِل که آشورشناس بزرگی بود به مطالعه این کتیبه‌ها همت گمارد. مجموعه با ارزش گزارش‌های هیأت اعزامی به ایران به‌منظور چاپ نتایج کاوش‌ها به سرعت منتشر شد.

در سال ۱۹۰۰، با قرارداد جدیدی که به امضای مظفرالدین شاه در پاریس رسید، انحصار فرانسه مجدداً تأیید و نیز توافق شد که مالکیت تمامی اشیاء به‌دست آمده از کاوش شوشان از آن فرانسه باشد و در مقابل فرانسه متعهد شد که در ازای اشیای طلا و نقره به دولت ایران پول مسکوک بپردازد.

دمورگان در اکتبر سال ۱۹۱۲ به‌دلیل اعتراضاتی که در فرانسه به او می‌شد و نیز به‌علت اینکه اقامت در شرق فرسوده‌اش کرده ‌بود، استعفا داد و متعاقب آن ﻣﺳﺆلیت بسیار سنگین خود را به همکار جوانش، رولان دومکنم که از سال ۱۹۰۳ وی را همراهی می‌کرد واگذار نمود.

ژاک دومورگان ( ۱) (۱٫٫)

ژاک دومورگان

شاتو، قلعه شوش (۱٫٫٫)

قلعه شوش که توسط ژاک دومورگان ساخته شد

۲۲ Malek Einl. engl

کاوشهای ژاک دومورگان در آکروپل شوش

کشف لوح پیروزی نرام سین..

کشف ستون یادبود پیروزی “نرام سین” پادشاه اکد در تپه آکروپل شوش در جریان کاوش‌های دومورگان

کشف مجموعه قوانین حجمورابی (۱)

کشف ستون سنگی مجمعه قوانین حمورابی در آکروپل شوش در جریان کاوش‌های دومورگان