صفحه نخست / کاوش‌های مارسل و ژَن دیولافوا (۸۶-۱۸۸۴ میلادی)

کاوش‌های مارسل و ژَن دیولافوا (۸۶-۱۸۸۴ میلادی)

در سال ۱۸۸۵ میلادی یک معمار فرانسوی به نام مارسل دیولافوا و همسرش ژَن که قبلاً به سفر اکتشافی ایران پرداخته بود به تشویق مسئول موزه ملی فرانسه مصمم به انجام کاوش در شوش می‌شود.  آنها با دریافت فرمان ناصرالدین شاه قاجار اجازه می‌یابند در شوش به کاوش بپردازند.

از سال ۱۸۸۴ تا ۱۸۸۶ میلادی دیولافواها در شرایطی دشوار با کمک دو همکار جوان از جمله نقشه‌برداری به نام م. بابِن نقشه‌ای جدید از محوطه باستانی شوش ارایه می‌دهند. آنها تالار بزرگ ستون دار(آپادانا) را شناسایی می‌کنند. بخش‌هایی از ستون‌ها، پایه‌ستون‌ها و یک سرستون عظیم به شکل نیم‌تنه دو گاو نر را کشف و آجرهای لعابداری را جمع‌آوری می‌کنند که به موزه لوور انتقال می‌یابند. مرمت کردن این آجرها  با کمک کارگاه سِور بخش‌هایی از سردرهای کاخ موسوم به شیرها، شیر دال، کمان‌داران و بخش‌هایی از پلکان‌های آپادانا از آجر لعابدار مزین به نقوش لوتوس را امکان پذیر می‌سازند که بی‌درنگ در تالارهای طبقه اول سرسرای موزه لوور به نمایش گذاشته شدند.

معماری کاخ ناشناخته باقی می‌ماند. توصیفی که مارسل دیولافوا از آپادانا و همچنین یک شهر بزرگ هخامنشی ارایه می دهد از خیال‌پردازی سرچشمه می‌گیرد. با این حال «روزنگارِ کاوش‌ها» که ژَن دیولافوا به رشته نگارش در می‌آورد بدون اهمیت دادن به‌درستی نوشته‌های نویسنده، بیشتر از یک مجموعه قصه است و نکات جالبی را ارائه می‌دهد.

به‌رغم دستاوردهایی که در سال‌های ۱۸۸۵ و ۱۸۸۶ میلادی در محدوده کاخ داریوش بزرگ به‌دست آمد، کار حفاری ادامه نیافت.

ژن و مارسل دیولافوا (۲)

مارسل (سمت چپ) و ژَن (سمت راست) دیولافوا

نقشه محوطه باستانی شوش...   نقشه آپادانا و محل کاوش ها...

نقشه محوطه باستانی شوش و بقایای کاخ آپادانا از مارسل دیولافوا

 

کاوش در آپادانا (۲)

صحنه‌ای از کاوش‌های مارسل دیولافوا در شوش

 


حفاری تالار ستوندار    کشف آجرهای لعابدار

یافته‌های معماری در کاوشهای کاخ آپادانا شوش توسط مارسل دیولافوا

آجر لعابدار با نقش برجسته سربازان گارد جاویدان......

آجرهای لعابدار با نقش سربازان هخامنشی، یافت شده از کاوش‌های مارسل دیولافوا در کاخ آپادانای شوش، موزه لوور پاریس

آجر لعابدار با نقش برجسته شیر---

آجرهای لعابدار بانقش شیر، یافت شده از کاوش‌های مارسل دیولافوا در کاخ آپادانای شوش، موزه لوور پاریس

آجر لعابدار با نفش برجسته گریفین----

آجرهای لعابدار با نقش جانوری ترکیبی موسوم به گیریفین، یافت شده از کاوش‌های مارسل دیولافوا در کاخ آپادانای شوش، موزه لوور پاریس