صفحه نخست / کاوش‌های رومن گیرشمن (۱۹۶۷ – ۱۹۴۶ م.)

کاوش‌های رومن گیرشمن (۱۹۶۷ – ۱۹۴۶ م.)

در سال ۱۹۴۶ با کناره‌گیری دومکنم، گیرشمن به سرپرستی هیأت باستان‌شناسی فرانسوی در شوش رسید. وی از سال ۱۹۴۶ حفاری در محوطه‌ای به وسعت تقریبی یک هکتار را در شهر شاهی الف در قسمت شمالی شهر شاهی در مقابل کاخ هخامنشی آغاز کرد. در این حفاری تأکید او بیشتر بر خاک‌برداری افقی بود تا لایه‌نگاری و سرانجام در سال ۱۹۶۶ در عمق تقریبی ۱۵ متر از سطح تپه شهر شاهی به خاک بکر رسید و موفق شد که بخش وسیعی از شهر ایلامی را آشکار سازد. شناختی که ما امروزه از معماری و شهر نشینی، مواد بکار رفته و توسعه شوش طی مدتی که شاید اصلی‌ترین بخش تاریخ آن باشد داریم، مدیون این فعالیت ها است. به موازات حفاری در شهر شاهی، گیرشمن حفریات گسترده‌ای را نیز در بخش موسوم به «روستای هخامنشی» در شمال‌غربی شهر صنعتگران شوش آغاز کرد.
وی با توجه به علاقه‌ای که به موضوع ورود هند و اروپاییان به ایران و استقرار آنها در این سرزمین داشت آثار به دست آمده از روستای هخامنشی شوش را نشان‌دهنده‌ی هخامنشیانی دانست که به تازگی به شوش رسیده و در آن مستقر شده‌اند. اما امروزه می‌دانیم که قدمت قدیمی‌ترین لایه ی این روستا به مرحله‌ی دوم دوره ی ایلام جدید (حدود ۷۲۵ تا۵۲۰ پ.م ) می‌رسد و ربطی به هخامنشیان ندارد. از مهمترین خدمات گیرشمن به باستان‌شناسی ایران کاوش‌های پیگیر او در محوطه ی باستانی چغازنبیل بود که به‌صورت مقدماتی از زمان دومکنم آغاز شده بود. با کاوش‌های گیرشمن در چغازنبیل که از ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۲ ادامه داشت افزون بر زیگورات، سازه‌های متعدد دیگری نیز آشکار شد که به اطلاعات ما درباره دوره تاریک ایلام میانی افزوده است. این مهم یکی از اقدامات استثنایی در تاریخ باستان‌شناسی مشرق زمین به‌شمار می‌آید. نتایج این کاوش‌ها در چهار جلد منتشر شده است.

رومن گیرشمن در چغازنبیل  (۳)

رومن گیرشمن

رومن گیرشمن و همسرش تالیا در قلعه شوش...

رومن گیرشمن و همسرش تانیا در قلعه شوش

رومن گیرشمن در چغازنبیل  ...رومن گیرشمن در کنار زیگورات چغازنبیل

۰۰۹٫٫۰

بقایای آشکار شده فضای شهر ایلامی دوره سوکل‌مخ در ترانشه بزرگ شهرشاهی A