صفحه نخست / کاوش‌های رولان دومکنم (۱۹۳۵ – ۱۹۱۲ م.)

کاوش‌های رولان دومکنم (۱۹۳۵ – ۱۹۱۲ م.)

وی در سال ۱۹۰۳ به گروه پیوسته بود. کنجکاویش بیش از هر چیز او را به کاوش در آپادانا سوق داد. دومکنم از سال ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۳ با همکاری معماری جوان به نام پیله، با کاوش قسمت مرکزی کاخ هخامنشی، قاب هایی از آجرهای لعابدار، ستون ها و پایه ستون هایی را کشف کرد. پیله پس از پایان کار نقشه شماتیک کل مجموعه کاخ آپادانا را تهیه کرده بود و در ماه می۱۹۱۴، چند ماه پیش از اینکه وقوع جنگ جهانی او را به تکاپو وا دارد، تک نگاره کوچکی منتشر کرد که همگی درباره کاخ داریوش بود. جنگ جهانی اول کارها را متوقف می کند. به دنبال جنگ جهانی اول دومکنم به نیروهای زرهی جبهه وِردن پیوست. شوش توسط ارتش بریتانیا اشغال می شود و گروهی از سواره نظام بنگالی در قلعه فرانسوی ها مستقر می‌شوند. پس از پایان جنگ، در سال ۱۹۲۰ دومکنم و همکارانش به شوش بازگشتند. وی تقریباً با تعداد زیادی کارگر، همه جا گودال‌های وسیعی را ایجاد می کند که واضح ترین نتیجه آنها دادن اطلاعاتی درباره فرهنگ مادی شوش بود. دومکنم کاوش گورستان حاوی ظروف منقوش را تمام می کند. او روی محوطه موسوم به «زندان» بنای بزرگی را متعلق به دوره ی پس از هخامنشی کشف می‌کند و در دشت شوشان، توسط لویی لوبرتون تحقیقاتی روی تپه‌های پیش از تاریخی جعفرآباد، جوی و بندبال انجام می دهد.
لوبرتون بعدها از اطلاعات جمع آوری شده نظریه‌ای ارائه می دهد که مدتها معتبر باقی می ماند. در سال ۱۹۲۷ میلادی مجلس شورای ملی وقت ایران امتیازنامه های ۱۸۹۵ و ۱۹۰۰ را لغو کرد. از این تاریخ به بعد نیمی از اشیای مکشوفه از شوش به ایران تعلق می گرفت. در سال ۱۹۳۵ زمین شناس مأمور شرکت نفت ایران و انگلیس با هواپیما تپه بزرگی را که با حصاری دوگانه احاطه شده بود در حدود ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شوش شناسایی کرد. مکنم در این محوطه که مساحتی در حدود یکصد هکتار داشت و چغازنبیل نامیده می شد آجر نبشته هایی را با نام اونتَش نَپیریشَه کشف کرد که در مدارک کشف شده در شوش به خوبی شناخته شده است. مکنم در آنجا به چهار عملیات کوتاه حفاری دست زد و خوشبختانه چون هیأت وی از تعداد کمی کارگر برخوردار بود خسارت جبران ناپذیری به آثار وارد نیامد. کشف زیگوراتِ چغازنبیل در سال ۱۹۳۵ در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شوش، تا سال ۱۹۳۹ و جنگ جهانی دوم تمام وقت دومکنم را می‌گیرد.

دومکنم و همسرش

رولاند دومکنم و همسرش نشسته در سمت چپ تصویر

۲۲ Malek Einl. engl

جمشید اونوالا، لویی لوبرتون و رولاند دومکنم (از راست به چپ) در تپه جعفرآباد

موریس پیله

موریس پیله

 IMG_5520  نقاشی آبرنگ  (۲)

نقاشی‌های آبرنگ موریس پیله از محوطه باستانی شوش

نقاشی آبرنگ ( ۲)

نقاشی‌ آبرنگ موریس پیله از محوطه کاخ داریوش بزرگ (تپه آپادانا)

نقشه از وضعیت موجود بنا ها

نقشه‌ بخشی از باقیمانده‌های کاخ داریوش بزرگ در شوش از موریس پیه

طرح بازسازی ( ۲)

نقاشی آبرنگ بازسازی  کاخ داریوش بزرگ در شوش از موریس پیه

طرح بازسازی ( ۳)

نقاشی آبرنگ بازسازی  کاخ داریوش بزرگ در شوش از موریس پیه