صفحه نخست / کاخ اردشیر دوم (شاوور)

کاخ اردشیر دوم (شاوور)

در سال ۱۹۶۹ میلادی به هنگام عملیات عمرانی درکرانه غربی رود شاوور به‌فاصله تقریبی ۴۰۰ متری غرب تپه آپادانا تیغه بولدوزر به چند پایه‌ستون هخامنشی برخورد کرد. طی کاوش هایی که از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۶ میلادی در این قسمت انجام شد بقایای یک کاخ هخامنشی دیگر آشکار گردید که به کاخ شاوور موسوم است. کاخ شاوور مجموعه ای نسبتاً وسیع با۲۲۰ متر طول و ۱۵۰ متر عرض است که از یک تالار ستوندار به ابعاد ۶/۳۴×۵/۳۷ متر با ۸×۸ ردیف ستون و قسمت های دیگر تشکیل شده است. پایه ستون های سنگی این تالار ستوندار مشابه پایه ستون های تالار آپادانا اما در اندازه کوچکتر است و برروی آنها ستون های چوبی رنگ آمیزی شده قرار می‌گرفته است. در سه سمت شمالی، شرقی و غربی این تالار سه ورودی به چشم می‌خورد و سمت جنوبی آن دارای دو خروجی است که به قسمت مسکونی کاخ باز می‌شده اند. در سمت  جنوبی کاخ  محوطه ای قرار دارد که احتمالاً‌ باغ بوده است و در سمت غربی آن (جنوب غربی تالار ستوندار) قسمت مسکونی شامل چند اطاق، یک تالار ستوندار کوچک با ۲×۲ ردیف ستون که به ایوان ستونداری با ۲×۴ ردیف ستون باز می‌شود و چند اطاق جنبی به چشم می‌خورد.

احتمالاً قسمت های مختلف این کاخ را اندود، رنگ آمیزی و با نقوش چند رنگ گیاهان تزئین کرده بودند. در این کاخ همچنین چند تکه نقش برجسته سنگی به دست آمده که نگهبانان نیزه دار و خدمت گزاران پارسی و مادی را در حال حمل ظروف غذا نشان می‌دهد. قطعاتی از چند کتیبه نیز به دست آمده است که این کاخ را هَدیش خوانده و ساخت آن را به اردشیر نسبت داده است. احتمالاً این شاهنشاه هنگامی که مشغول بازسازی کاخ اصلی بر روی تپه آپادانا بود، کاخ شاوور را برای استقرار موقت خود بنا نهاده است.